ست 4 تکه عایق درب پراید مخصوص صوت و صداگیرى درب ها

795,000 تومان1,225,000 تومان

ست 4 تکه عایق درب پراید مخصوص صوت و صداگیرى درب ها از ورود خروج سریع سرما و گرما میباشد،این عایق تا حد زیادی مانع از ورود صدای بیرون به داخل خودرو و ورود خروج سریع سرما و گرما خواهد شد.

مزایا استفاده از عایق هاى نمدى و فومى خودرو پراید

 • کاهش ورود صداى بیرون به داخل کابین و بلعکس
 • جلوگیرى از خروج سریع سرما داخل کابین در فصل تابستان
 • جلوگیرى از خروج سریع گرما در فصل زمستان
 • صداگیرى و کاهش لزرش دربها

ست ۴ تکه عایق درب تیبا و تیبا ۲

795,000 تومان895,000 تومان

ست ۴ تکه عایق درب تیبا و تیبا ۲ جهت صداگیری و جلوگیری از ورود خروج سریع سرما و گرما همچنین این عایق تا حد زیادی مانع از ورود صدای بیرون به داخل خودرو خواهد شد.

 • کاهش ورود صداى بیرون به داخل کابین و بلعکس
 • جلوگیرى از خروج سریع سرما داخل کابین در فصل تابستان
 • جلوگیرى از خروج سریع گرما در فصل زمستان
 • صداگیرى و کاهش لزرش دربها

ست ۴ تکه عایق درب ساینا

795,000 تومان1,225,000 تومان

ست ۴ تکه عایق درب ساینا جهت صداگیری و جلوگیری از ورود خروج سریع سرما و گرما همچنین این عایق تا حد زیادی مانع از ورود صدای بیرون به داخل خودرو خواهد شد.

 • کاهش ورود صداى بیرون به داخل کابین و بلعکس
 • جلوگیرى از خروج سریع سرما داخل کابین در فصل تابستان
 • جلوگیرى از خروج سریع گرما در فصل زمستان
 • صداگیرى و کاهش لزرش دربها

ست 4 تکه عایق زانتیا مخصوص صوت و صداگیرى درب ها

795,000 تومان1,225,000 تومان

ست 4 تکه عایق زانتیا مخصوص صوت و صداگیرى درب ها عایق جهت صوت ،صداگیری و جلوگیری از ورود خروج سریع سرما و گرما در انواع خودرو میباشد.همچنین عایق ها تا حد زیادی مانع از ورود صدای بیرون به داخل خودرو و ورود خروج سریع سرما و گرما خواهد شد.

انواع عايق صوت و صداگيرى جهت عايقبندى اتاق،درب ها و كف جهت كاهش صدا و لرزش اتاق پرايد زانتيا، تيبا، تيبا ٢، ساينا،