انواع عايق صوت و صداگيرى جهت عايقبندى اتاق،درب ها و كف جهت كاهش صدا و لرزش اتاق پرايد زانتيا، تيبا، تيبا ٢، ساينا،