کفپوش چرمى سه بعدی اتاق پورش باکستر

3,500,000 تومان
کفپوش چرمى سه بعدی اتاق پورش باکستر توسط دوخت تکه های قالبی مختلف تشکیل شده است که بخوبی بر کف اتومبیل می نشیند و لبه های بلند آن تمام فضا را پوشش می دهد.