موقعیت های شغلی کاراکسسوری

شما برای پیوستن به ما، می‌توانید به جدولِ فرصت­های شغلی که در همین بخش قرار دارد، مراجعه نمائید و چنانچه خود را واجد شرایطِ ارسالِ درخواست کار می‌دانید، از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساسِ رویه‌های سازمانی متعارف در کاراکسسوری با شما تماس گرفته خواهد شد.

  • مدیر بخش تولید
  • مدیر و ادمین وب سایت
  • تودوز کار ماهر
  • خیاط ماهر و نیمه ماهر
  • تولید کننده محتوا

ارسال رزومه از طریق واتساپ