نمایش یک نتیجه

آموزش به روز ترین روش های مراقبت از خودرو نانو سراميك پوليش و واكس صفرشويى با شرکت در دوره آموزشی دیتیلینگ كاراكسسورى به طور تخصصی بهمراه آموزش عملی با دستگاه روی خودرو،دوره آموزشی به دو صورت سرامیک و پولیش یا پک کامل دیتیلینگ می باشد.